Bloc operator

SUICA FLOAREA - Asistent sef cu delegatie - As. med. pr. med. gen.

Recent rebilitat format din trei sali de operatie care deservesc sectiile Chirurgie,Ginecologie ,Ortopedie